top of page

Fra antologien 
SETT HERFRA
ER ALT ANNERLEDES  (2020)

Turkis_lilla FORLAG.png

Tre spørsmål til Athena Farrokhzad

Hva dro i gang denne teksten?

Under lång tid var jag på jakt efter dikt och teori som behandlade graviditet och spädbarnstid utifrån ett existentiellt, fysiskt och politiskt perspektiv, utan att göra åtskillnad mellan dessa saker. Till slut försökte jag skriva texten jag själv ville läsa. Brev till en krigerska är en blivande och nybliven förälders hänvändelse till sitt barn, hennes försök att binda historien och framtiden samman i en kontext av migration och rasism, där relationen mellan tid, plats, kropp och språk ofta är sönderriven.


Hva er forskjellen på denne teksten på papiret og i scenerommet?

Jag hoppas att mina pjäser lämnar plats åt kroppar som kan fylla dem med fysisk mening utöver den som finns inskriven i texten. Iscensättningen av dem innebär ofta ett kompositionsarbete, att lägga till lager av kroppslighet, ljud, bild osv, som kanske finns latent i dramat, men som kan framkallas på olika sätt.


Hvilke tradisjoner/konvensjoner/inspirasjoner påvirkes du av/går du i forhandling med i arbeidet ditt?
Jag vill alltid röra mig i gränslandet mellan det lyriska, det konceptuella och det politiska. För mig har den platsen potential att vara både specifik och allmän, en precision som kan öppna vidder.

Aktuell med
Brev til ei krigarske 2
Bergen Dramaikkfestival
30. aug 2020, kl 18:00

bottom of page