top of page
TOLK av Maja Lee Langaard

Maja Lee Langvad på Dark Matters i København og Odense

TOLK av Maja Lee Langvad er en drivende skildring av en adoptert og hennes biologiske familie i Sør-Korea som ikke kan snakke sammen uten en tolk. Møtene og samtalene er preget av språklige og kulturelle barrierer foruten konfliktfylte følelser, forvirring og sorg. TOLK tegner et komplekst bilde av familieforhold, kjærlighet og historisk arv.  Teksten er utviklet gjennom Nordiske Samtaler, som er et langsiktig samarbeid med dramatikerne Maja Lee Langvad, Dimen Hama Abdulla og Linda Gathu initiert av Cornerstone og Amfi. 


Et utdrag fra TOLK presenteres som del av DARK MATTERS av Black to Normal på Blaagard Teater i København og Odense Teater 13-16 mars 2024. Teksten presenteres i sammenheng med MERE SORT SNAK av Charlotte B Mwakitalu og BURNOUT QUEEN av Sandra Mahmoud Lindquist – nye stemmer i dansk samtidslitteratur som tematiserer tilhørighet og koloniarv.


Kunstnerkollektivet BLACK TO NORMAL, er stiftet av skuespiller Marie-Lydie Nokouda for at gjøre den danske teaterbransjen mer representativ og relevant for alle.


KJØP BILLETT

Nordiske samtaler

READING

Dark Matters / Black to Normal

13.-14. mars 2024, Blaagaard Teater København 

15.-16. mars 2024, Odense Teater

MAJA LEE LANGVAD Dramatiker Maja Lee Langvad ble født i Seoul i 1980, er oppvokst i Danmark og trekker inspirasjon fra begge hjemstedene i sitt virke. Hun blir beskrevet som en av de mest interessante stemmene i dansk samtidslitteratur. Maja debuterte med Find Holger Danske i 2006, hvor hun med utgangspunkt i egen identitet som koreansk adoptert undersøker hva det vil si å være dansk. I 2014 fulgte hun opp med Hun er vred. Et vidnesbyrd om transnational adoption. I 2017 utga hun Dage med galopperende hjertebanken som i likhet med tidligere utgivelser er basert på eget liv, men hvor hun beveger seg fra det debatterende i de tidligere verkene til det mer lyriske. Sammen med Kristina Nya Glaffey har Maja utgitt Matalfabet. Hun er også aktuell som oversetter av Concentrated Only på My Wife's Cow av Gertrude Stein og Alice B. I tillegg er hun redaktør for litteraturtidsskriftet Kritiker, og jobber multimedialt med videokunstnere, komponister, film- og teaterregissører i både Danmark og Sør-Korea. Senest har Maja mottatt Statens Kunstfonds 3-års arbeidsstipend.
pressbild_Dimen_Abdulla_fotograf_Cato_Lein.jpg
Linda Gathu.jpg
Linda Gathu.jpg
Linda Gathu.jpg
bottom of page