top of page

Over 100 innsendte bidrag til Bergen Dramatikkfestival 2024!

 

Den 20. august gikk fristen ut for å sende inn bidrag til neste utgave av Bergen Dramatikkfestival. Det er med stor glede at vi teller over 100 innsendte tekster fra mer enn 70 dramatikere.

 

I utlysningen het det at tekstene ikke kunne ha vært oppført tidligere, men utover det er vi åpne for materiale som retter seg mot alle målgrupper, skrevet i alle slags former, og fra alle slags perspektiver. Festivalen har et bevegelig forhold til hva dramatikk er og kan være. Vi ønsker oss materiale som har egenart, som løfter seg fra papiret og inviterer til iscenesettelse.

 

Søkere kunne sende inn tekst alene, eller be om å bli vurdert i sammenheng med et spesifikt kunstnerisk team. Tekstforfatter(ne) og eventuelt andre medvirkende oppgis i søknaden – juryeringen er ikke anonym.

 

Tekstene skal nå vurderes av en festivaljury bestående av Idun Vik, Elin Grinaker, Cecilie Løveid og Terese Mungai-Foyn. Juryen skal kåre tre vinnertekster som fremføres på festivalen, iscenesatt av profesjonelle skuespillere og regissører. Forfatteren (eller forfattergruppen) honoreres med 20 000 kr. Tekstene vil inngå i et bredt sammensatt festivalprogram av kunstneriske, faglige og sosiale arrangementer. 

 

Bergen Dramatikkfestival ble arrangert for første gang i 2020, og fikk sin andre utgave i august 2022. Festivalen er etablert av Cornerstone, som på kort tid har markert seg som en progressiv aktør for presentasjon og produksjon ny scenetekst. Programmet settes sammen med ønske om å fremvise et bredt spekter av ulike formspråk og perspektiver som samtidens scenetekst tar opp i seg. Ambisjonen er å skape en rik festivalopplevelse som rommer et mangfold av ulike formater, estetikker og ståsteder.

 

Tredje utgave av Bergen Dramatikkfestival arrangeres 29. august - 1. september 2024. Kunstnere, fagpersoner, publikummere og følgere fra det lokale, regionale og nasjonale feltet ønskes hjertelig velkommen for å videre utforske hvor sceneteksten er på vei. Hold av datoene!

 

Vinnertekstene annonseres i mai, sammen med det øvrige programmet til festivalen 2024.  

Bergen Dramatikkfestival støttes av Bergen kommune og Norsk kulturråd.

FESTIVALJURY

Elin Grinaker.jpg

ELIN GRINAKER

Elin Grinaker (1976) er utdannet dramaturg ved Institut for Dramaturgi på Aarhus Universitet. Hun er for tiden dramaturg ved Nationaltheatret, og har tidligere vært dramaturg ved Black Box teater og Østfold Internasjonale Teater, i tillegg til utstrakt erfaring fra både det frie feltet og for institusjonsteatre. Samarbeidspartnere inkluderer Lisa Lie, Jenny Hval, Demian Vitanza, Lars Kaalund, Lene Therese Teigen, Artilleriet Produksjoner og Miriam Prestøy Lie. Nylig dramatiserte hun Naja Marie Aidts Har døden tatt noe fra deg så gi det tilbake – Carls bok sammen med Trine Wiggen for Nationaltheatret. Elin har jobbet tett med Idun Vik i utviklingen av Cornerstone, og er fast medlem av festivaljuryen for Bergen Dramatikkfestival.

08 - LoveidCecilie foto Helge Skodvin.jp

CECILIE LØVEID

Cecilie Løveid (1951) er en av våre største nålevende dramatikere, og regnes som en av de betydeligste lyrikerne i norsk litteratur. Løveid har mottatt en lang rekke priser for sitt forfatterskap, og har vunnet den nasjonale Ibsenprisen hele tre ganger; i 1999 for stykket Østerrike, i 2014 for Visning, og i 2017 for VÅR ÆRE/VÅR MAKT som hun skrev sammen med Tore Vagn Lid, og som også fikk Heddapris for beste scenetekst. For diktsamlingen Vandreutstillinger (2017) fikk Løveid både Kritikerpris og Bragepris, og i 2020 ble hun tildelt Triztan Vindtorn poesipris. En rekke bøker har også blitt skrevet om hennes kunstnerskap. I 2023 er Løveid aktuell med diktsamlingen Piggeple og  har urpremiere på Jeg er Sylv på Nationaltheatret / Thorsovteatret.

Terese Mungai-Foyn

TERESE MUNGAI-FOYN

Scenekunstner Terese Mungai-Foyn har gjennom over 20 år sanket bred erfaring fra det norske scenekunstfeltet. Hun er utdannet skuespiller ved Nordic Black Express, og har siden 1998 vært engasjert ved både institusjonsteatre og i det frie scenekunstfeltet. Hun tar i dag en bachelor-utdannelse i regi ved Kunsthøgskolen i Oslo, etter å ha vært regiassistent og co-produsent bl.a. ved Nordic Black Theatre. Kunstnerskapet har i høy grad vært påvirket av hennes flerkulturelle bakgrunn fra Kenya og hennes oppvekst i Norge. Mungai-Foyn er opptatt av forebyggende tiltak gjennom kunst og kultur, og menneskerettighetsarbeid tilknyttet kultur og kunstnere. Hun innehar flere styreverv og sitter blant annet som nesteleder i SafeMUSE, og som vara i Norsk Barnebokinstitutt. 

Idun Vik (hjb).jpg

IDUN VIK

Idun Vik (1985) virker som utøvende og skapende scenekunstner, dramaturg og produsent. Siden 2014  har hun hatt base i Bergen, og vært tilknyttet BIT Teatergarasjen, Den Nationale Scene og Cornerteateret i tillegg til utvikling av prosjekter i det frie feltet. Hun har bl.a. initiert og utviklet Cornerstone, Bergen Dramatikkfestival, Lykkeparadigmet og konsertserien MusikalDIGG, spilt flere roller på Den Nationale Scene, i Post Capitalistic Auction m.m. Sammen med Miriam Prestøy Lie har hun vært gjestekurator på Cornerteateret (Cornerstone v/ Vik & Lie), og dramatisert De ansatte av Olga Ravn og Dette livet eller det neste av Demian Vitanza. Idun er kunstnerisk leder for Bergen Dramatikkfestival, og dramaturg ved Den Nationale Scene.

bottom of page