top of page
Kvalitetsbegreper i bevegelse

Hva er kvalitet? Og hvem definerer hva kvalitet er i dag? Hva er forholdet mellom kvalitet, identitet og representasjon? I dette foredraget gir Louisa Olufsen Layne en innføring i noen kjernedebatter i postkolonial litteratur som utforsker disse spørsmålene. Det har aldri vært noen reell konsensus om hva som er bra eller dårlig, men noen definisjoner av kvalitet har hatt mer makt og innflytelse enn andre. Noen av de mest dominante kvalitetsbegrepene siden modernismen utfordres i dag av nye stemmer og står muligens for fall. Postkolonial litteratur har hatt stor påvirkning på det økende kravet om mangfold og representasjon i kunst- og kulturlivet og på de nye, mer maktbevisste kvalitetsbegrepene som har tvunget seg fram de siste årene. Hvordan vurderer vi kvalitet i dag, og hvilke forhold påvirker begrepene?


Louisa Olufsen Layne (f. 1989, Oslo) er forsker ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved Universitetet i Oslo. Hun leder forskningsprosjektet Word, Sound and Power: The Lyrical Making of African Diaspora Futures som er finansiert av Norges forskingsråd (Forskerprosjekt for unge talenter, FRIPRO). Hun er utdannet litteraturviter fra Universitet i Oslo og har en doktorgrad i engelskspråklig litteratur fra Universitet i Oxford.

Foredrag med Louisa Olufsen Layne (vendepunkt!)

Lør 31. aug, kl 10:00-10:50

Cornerteateret, teltet

Samarbeid med Tekstallianse

bottom of page