top of page
Vinnerbanner.001.001.jpeg

I forbindelse med den tredje utgaven av Bergen Dramatikkfestival har Cornerstone hatt en Open Call der vi inviterte skrivende til å sende inn tekster til vurdering for programmet. Innen fristen fikk vi inn 103 bidrag av 77 ulike dramatikere fra Norge, Sverige og Danmark, både veletablerte og nye stemmer. At en ung festival vekker interesse på tvers av Skandinavia på denne måten, vurderer vi som en tillitserklæring og et vitne om et vitalt scenekunstfelt med skrivende som strekker seg mot nye forbindelser og utveksling på tvers av språk og landegrenser. 

 

I utlysningen het det at tekstene ikke skulle ha vært oppført tidligere, men utover det var det åpent for materiale rettet mot alle målgrupper, skrevet i alle slags former, og fra alle slags perspektiver. De innsendte bidragene inkluderer et rikt spenn av ulike formspråk, tematikker, ståsteder og problemstillinger, som speiler mangfoldet samtidens former for scenetekst tar opp i seg. Festivaljuryen har lest med ydmykhet og begeistring, og vært gjennom grundige diskusjoner. Det er med glede at vi nå presenterer de tre vinnertekstene, som er skrevet av  unge dramatikere fra hvert av de skandinaviske landene.

 

Vinnertekstene er svært ulike i form og innhold, men utviser alle en sterk bevissthet rundt teatermediets mange muligheter og tøyelige konvensjoner. Det er tekster med tydelige, spillbare situasjoner og dialoger, samtidig som de fritt benytter virkemidler som beveger materialet mellom ulike tider og fiksjonslag, inn og ut av ulike roller og møter med publikum. Det er tekster som engasjerer på papiret, og som higer etter å bli fremført. 

 

Dramatikerne honoreres med 20 000kr for sitt bidrag, og tekstene presenteres av profesjonelle skuespillere og regissører på festivalen 29. aug - 1. sept på henholdsvis Cornerteateret, Den Nationale Scene og Det Vestnorske Teateret.

 

I tillegg til visninger av de utvalgte tekstene inkluderer programmet fullskala gjestespill, lesninger, arbeidsvisninger, fagprogram og festligheter. Med den tredje utgaven av Bergen Dramatikkfestival går vi for alvor inn for å etablere festivalen som en tilbakevendende teaterbegivenhet – en biennale som måler temperaturen på, utforsker, utfordrer og feirer samtidens former for scenetekst.

Vinnertekstene er:

 

«AMBULARE» av Astrid Menasanch Tobieson (SE/ES)

 

Det er desember. En mor kommer løpende til legevakten med babyen sin i armene. Den kan ikke puste. Legevakten er full av barn som ikke kan puste. Det er som om de har hørt nyhetene: denne vinteren vil folk dø på sykehus over hele Europa. Ressursene strekker ikke til. 

I rom 608 i tredje etasje utspiller det seg en kamp mellom liv og død, minner og nåtid, natt og dag. Den som føder et barn i et land som ikke er hennes, blir for alltid knyttet til det landet og språket. Men hva hvis barnet dør? Hva skjer da med den forbindelsen? 

I lenestolen overfor moren på barneintensiven sitter en far med en sønn i koma. Faren vil mest snakke om været, og likevel blir han den som forandrer alt. Med et dokumentarisk forelegg, episke fortellersekvenser, akutte dialoger og et språk som er både nøkternt og poetisk, skildrer  «AMBULARE» små menneskeliv prisgitt politiske prioriteringer. Det er et stykke om hva et menneske er verdt, om det nedslitte helsevesenet i Europa og et rop til faren i lenestolen på andre siden av rommet.

 

«AMBULARE» presenteres på Bergen Dramatikkfestival i samarbeid med det svenske kompaniet K.Polyfon, med Hanna Carlsson og Johan Stavring på scenen, og regi av Gustav Englund.

 

«GRÆT DU?» av Josephine Eusebius (DK)

Førestill deg eit foredrag. Dei svette hendene, mikrofonen i handa, vassflaska på scenegolvet. Summinga frå publikum i salen. Det er den viktigaste kvelden i foredragshaldaren sitt liv. Han kjenner pulsen hamre under skjortekragen. Han entrar scena, lysa går opp. Publikum jublar. Kan du sjå det for deg? 

Balanserande på ein knivsegg mellom latter og ubehag, undersøker «GRÆT DU?» forholdet mellom maskulinitet og sårbarheit. Stykket leikar med og fordreier vande førestillingar om den sterke, rasjonelle mannen, og skildrar situasjonar der makta heile tida flyttar på seg. Mannen i spotlighten teiknar opp draumar og ideal som verkar stadig meir uoppnåelege, og beveger seg kontinuerleg mellom ulike fiksjonslag. Det er forvridd og kjenneleg, humoristisk og gravalvorleg – ei framsyning som av vidt ulike grunnar kan få tårene til å presse seg på.

 

 «GRÆT DU?» blir presentert på Bergen Dramatikkfestival i samarbeid med Det Vestnorske Teateret, med skodespelarane Oddgeir Thune og Peiman Azizpour frå Det Norske Teatret, i regi av Trine Wiggen. Teksten blir for anledninga omsett til nynorsk av Aslak Moe. 

 

 

«Ikke et sånt barn»  av Kristine Brusdal (NO)

 

En mor, en datter og en mormor sitter side om side. Noe har skjedd. Datteren er som forvandlet. Datteren som spilte piano med bind for øynene i familiebesøk, som lærte å lese og skrive før hun begynte på skolen – nå ser hun verden i svart. Moren skjønner ikke hva hun kan gjøre. Eller hva hun har gjort. Episoder fra ulike deler av livet ruller frem og spilles ut. Motstridende fortellinger om hva som skjedde støter mot hverandre. Med lekenhet, drivende dialoger og umiddelbarhet, skildrer «Ikke et sånt barn» bindinger og stengsler i familierelasjonene som er oss nærmest. Gjennom tre generasjoner kvinner, undersøker stykket hvorvidt det vi ikke husker også er en del av oss, og om traumer kan gå i arv. 

 

«Ikke et sånt barn» presenteres på Bergen Dramatikkfestival i samarbeid med Den Nationale Scene med støtte fra Dramatikkens hus, med Mie Korsbakken Christensen, Reny Folgerø, Hildegun Riise på scenen, og regi ved Line Rosvoll. 

OM DRAMATIKERNE

Josephine Eusebius HEADSHOT.jpg

JOSEPHINE EUSEBIUS

Josephine Eusebius (f. 1994) er utdanna dramatikar ved Den Danske Scenekunstskole 2021, og har ein bachelor i teater- og performancestudiar frå Københavns Universitet. Tekstane hennar kan sjåast som ei undersøking av menneskeleg sårbarheit, og utspeler seg ofte i eit univers som ligg på kanten av det performative og det dramatiske, det humoristiske og det poetiske. Josephine har òg spesialisert seg på å skrive for barn og unge, blant anna gjennom arbeid med kompaniet [døgdi], der ho har vore produsent og dramatikar sidan 2014. Ho har òg utvikla TV-seriekonsept for barn gjennom talentprogrammet Serieskolen med DR Ultra.

Kristine FOTO.jpg
_MG_8005.jpg

ASTRID MENASANCH TOBIESON

Astrid Menasanch Tobieson (f. 1989) er en svensk/spansk dramatiker og regissør, utdannet skuespiller. Hun lager teater og musikal med en sterk politisk brodd, ispedd humor, vidd og poesi. I 2022 ble solomusikalaen hennes «Club Janzon» valgt ut til Performing Arts Biennalen som en av Sveriges beste forestillinger. «När baba faller i poolen är kl.23:47» ble valgt ut og publisert av Spanska Konstinstitutet for å fornye det sceniske språket. Stykket «Nattpassage» turnerte i to år til internasjonale festivaler (New York, Amsterdam, Madrid). Astrid skriver jevnlig i Sveriges største medier om demokrati- og ytringsfrihetsspørsmål i Europa med Spania som fokus.

KRISTINE BRUSDAL

Kristine Brusdal (f. 1999) er født og oppvokst i Bergen. Hun er utdannet

skuespiller ved Høyskolen Kristiania, hvor hun gikk ut i 2021. For tiden bor hun i Stockholm hvor hun studerer dramatikk og dramaturgi ved Stockholm Konstnärliga Högskola. Kristine har tidligere vært deltaker i Unge Viken Teaters debutantprogram for unge dramatikere. Hun har også erfaring som journalist fra Bergensavisen og NRK, og var deltaker i Klassekampen-akademiet 2022-2023.

FESTIVALJURY

Elin Grinaker.jpg

ELIN GRINAKER

Elin Grinaker (1976) er utdannet dramaturg ved Institut for Dramaturgi på Aarhus Universitet. Hun er for tiden dramaturg ved Nationaltheatret, og har tidligere vært dramaturg ved Black Box teater og Østfold Internasjonale Teater, i tillegg til utstrakt erfaring fra både det frie feltet og for institusjonsteatre. Samarbeidspartnere inkluderer Lisa Lie, Jenny Hval, Demian Vitanza, Lars Kaalund, Lene Therese Teigen, Artilleriet Produksjoner og Miriam Prestøy Lie. Nylig dramatiserte hun Naja Marie Aidts Har døden tatt noe fra deg så gi det tilbake – Carls bok sammen med Trine Wiggen for Nationaltheatret. Elin har jobbet tett med Idun Vik i utviklingen av Cornerstone, og er fast medlem av festivaljuryen for Bergen Dramatikkfestival.

08 - LoveidCecilie foto Helge Skodvin.jp

CECILIE LØVEID

Cecilie Løveid (1951) er en av våre største nålevende dramatikere, og regnes som en av de betydeligste lyrikerne i norsk litteratur. Løveid har mottatt en lang rekke priser for sitt forfatterskap, og har vunnet den nasjonale Ibsenprisen hele tre ganger; i 1999 for stykket Østerrike, i 2014 for Visning, og i 2017 for VÅR ÆRE/VÅR MAKT som hun skrev sammen med Tore Vagn Lid, og som også fikk Heddapris for beste scenetekst. For diktsamlingen Vandreutstillinger (2017) fikk Løveid både Kritikerpris og Bragepris, og i 2020 ble hun tildelt Triztan Vindtorn poesipris. En rekke bøker har også blitt skrevet om hennes kunstnerskap. I 2023 er Løveid aktuell med diktsamlingen Piggeple og  har urpremiere på Jeg er Sylv på Nationaltheatret / Thorsovteatret.

Terese Mungai-Foyn

TERESE MUNGAI-FOYN

Scenekunstner Terese Mungai-Foyn har gjennom over 20 år sanket bred erfaring fra det norske scenekunstfeltet. Hun er utdannet skuespiller ved Nordic Black Express, og har siden 1998 vært engasjert ved både institusjonsteatre og i det frie scenekunstfeltet. Hun tar i dag en bachelor-utdannelse i regi ved Kunsthøgskolen i Oslo, etter å ha vært regiassistent og co-produsent bl.a. ved Nordic Black Theatre. Kunstnerskapet har i høy grad vært påvirket av hennes flerkulturelle bakgrunn fra Kenya og hennes oppvekst i Norge. Mungai-Foyn er opptatt av forebyggende tiltak gjennom kunst og kultur, og menneskerettighetsarbeid tilknyttet kultur og kunstnere. Hun innehar flere styreverv og sitter blant annet som nesteleder i SafeMUSE, og som vara i Norsk Barnebokinstitutt. 

Idun Vik (hjb).jpg

IDUN VIK

Idun Vik (1985) virker som utøvende og skapende scenekunstner, dramaturg og produsent. Siden 2014  har hun hatt base i Bergen, og vært tilknyttet BIT Teatergarasjen, Den Nationale Scene og Cornerteateret i tillegg til utvikling av prosjekter i det frie feltet. Hun har bl.a. initiert og utviklet Cornerstone, Bergen Dramatikkfestival, Lykkeparadigmet og konsertserien MusikalDIGG, spilt flere roller på Den Nationale Scene, i Post Capitalistic Auction m.m. Sammen med Miriam Prestøy Lie har hun vært gjestekurator på Cornerteateret (Cornerstone v/ Vik & Lie), og dramatisert De ansatte av Olga Ravn og Dette livet eller det neste av Demian Vitanza. Idun er kunstnerisk leder for Bergen Dramatikkfestival, og rådgiver for kunstnerisk utvikling ved Den Nationale Scene.

bottom of page