top of page

VINNERTEKSTENE ER KLARE

slipp banner.001.jpeg

I forbindelse med etableringen av Bergen Dramatikkfestival har Cornerstone hatt en åpen utlysning der skrivende ble oppfordret til å sende inn scenetekster til festivalen. Etter en lang prosess kan vi endelig avsløre hvilke tekster festivaljuryen har valgt ut. Vi fikk inn til sammen 68 bidrag som samlet speiler det brede spennet som samtidens former for scenetekst favner. At vi fikk inn så mange bidrag fra både nye og etablerte stemmer tar vi som en stor tillitserklæring. Vi har lest oss gjennom bunken med ydmykhet og begeistring, og vært gjennom mange vurderingsrunder. Det er med stolthet at vi nå presenterer de tre vinnertekstene. De er svært ulike i både form og innhold, men har til felles at de behandler samfunnsaktuelle problemstillinger samtidig som de utviser en sterk formbesvissthet. På hver sin måte roper disse tekstene etter å bli fremført. Dramatikerne honoreres med 20 000kr for sitt bidrag, og tekstene presenteres av profesjonelle skuespillere og regissører på festivalen 27.-30. august på Cornerteateret.

 

Storsenter av Nelly Winterhalder

Storsenter skildrer et samfunn der livene leves på kjøpesenteret. Legen, i posisjon som Gud, holder til på toppen av senteret og tar i mot pasienter som kommer med mangler, uforløste ønsker eller brennende behov for ferie på blå resept. Winterhalder skriver frem absurde situasjoner som utspiller seg med et rasende driv. Teksten har en utpreget musikalitet, gode doser humor og lek, samtidig som den gir glimt av den reelle desperasjonen som synes å ligge tett opp under overflaten av et stadig mer akselererende samfunn. Storsenter presenteres på Bergen Dramatikkfestival i en iscenesettelse regissert av Simen Formo Hay. 

 

Mørke – fienden i oss av Tale Næss, Kristin Eìriksdottìr, Gianluca Iumiento, Sigbjørn Skåden og Albert Ostermaier, med Tale Næss som headwriter/prosessansvarlig og dramaturg.

Mørke – fienden i oss er en hybrid av ulike stemmer, scener og situasjoner. Kjappe filmatiske dialoger, episke monologer, poetiske bilder og litterære partier er vevd sammen på en måte der kontrastene både utfyller og bryter mot hverandre. Vi møter mennesker som lever tilsynelatende harmoniske liv, men som likevel plages av en tiltagende uro. Når stykket tar opp tidløse eksistensielle spørsmål, skimtes et ekko fra de store klassikerne. Samtidig presser vår egen tid seg på med hentydninger til et klima i krise og en velstand som umulig kan vedvare. Teksten presenteres på Bergen Dramatikkfestival i en iscenesettelse regissert av Ingrid Askvik.

 

Oh, Kulturmannen av Ellisiv Lindkvist

Oh, Kulturmannen er en appell, en bønn, en retorisk øvelse og et feministisk kamprop. Teksten henvender seg direkte til Kulturmannen – en mann med makt og betydning som er mester i å usynliggjøre kvinner samtidig som de tiltrekkes av ham. Med humor og skarp satire går Ellisiv Lindkvist inn i hierarkiene som opprettholder Kulturmannens posisjon. Samtidig serverer hun et frigjørende ballespark til kulturens dinosaurer. Teksten har tidligere blitt utgitt som en boksingel, og presenteres som scenetekst for første gang på Bergen Dramatikkfestival, fremført av Ingunn Beate Strige Øyen, regissert av Maren Bjørseth. 

I utlysningen het det at tekstene ikke skulle ha vært oppført tidligere, men utover det var det åpent for materiale rettet mot alle målgrupper, skrevet i alle slags former, og fra alle slags perspektiver. Bergen Dramatikkfestival har et bevegelig forhold til hva dramatikk er og kan være, og juryen har vært ute etter å bidrag med egenart, som løfter seg fra papiret og inviterer til iscenesettelse. Det opplever vi absolutt å ha funnet med  dette utvalget.

Søkerne kunne sende inn tekst alene, eller be om å bli vurdert i sammenheng med et spesifikt kunstnerisk team. Dette var for å fange opp de som jobber med en kollektiv eller auteur-basert tilnærming, eller som på andre måter utvikler materiale for eller med bestemte utøvere knyttet til seg. 

Festivalen 2020 blir en pilot på det vi ønsker å etablere som en tilbakevendende teaterbegivenhet på Vestlandet. I tillegg til visninger av de utvalgte tekstene kommer programmet til å favne gjestespill, fagprogram og andre kuraterte innslag. Ambisjonen er å gjøre Bergen Dramatikkfestival til en biennale som måler temperaturen på, utforsker og feirer samtidens former for scenetekst.

vinnertekster.001.jpeg
vinnertekster.003.jpeg
vinnertekster.002.jpeg

FESTIVALJURY

ELIN.jpg

Elin Grinaker (f.1976) er utdannet dramaturg fra Institut for Dramaturgi på Aarhus Universitet. Hun jobber bredt innenfor scenekunstfeltet, og har jobbet med blant annet Lisa Lie, Martin Forsberg, Artilleriet Produksjoner, Demian Vitanza, Lene Therese Teigen, Idun Vik,  Panta Rei og Erlend Samnøen. I tillegg til å frilanse som dramaturg, er hun medredaktør i det feministiske nettfanzinet Blazer fanzine, og ansatt som programdramaturg på Black Box teater i Oslo og ved Østfold Internasjonale Teater.

HJB idun vik 02.jpg

IDUN VIK

Idun Vik (f.1985) er utdannet skuespiller ved Guildford School of Acting, og virker utøvende, skapende og som produsent. De siste årene har hun hatt base i Bergen, og jobbet for og med bl.a. BIT Teatergarasjen, Den Nationale Scene, Cornerteateret og en rekke prosjekter i det frie feltet. Idun er initiativtaker til Cornerstone og Bergen Dramatikkfestival, og har også medvirket og utviklet prosjekter som Post Capitalistic Auction, Lykkeparadigmet, spilt roller på Den Nationale Scene m.m.  Idun mottar Statens arbeidsstipend for yngre kunstnere 2018-2019, og utgjør den ene halvdelen av Vik & Lie. 

MIRIAM.jpg

MIRIAM PRESTØY LIE

Miriam Prestøy Lie (f.1980) er regissør og jobber på institusjonsteatre og i det frie feltet. Hun har også utviklet flere scenetekster og dramatiseringer, og var med i det første kullet av husdramatikere på Dramatikkens Hus. Siden 2013 har hun vært programansvarlig for Teaterfestivalen i Fjaler, som på få år har etablert seg som en nasjonal teaterbegivenhet. Miriam regisserte nylig Alt det lyse og alt det mørke og Engelen frå Kobane på Sogn og Fjordane teater –som  begge nominert til Hedda i 2019. Aktuell med Vårløysning på Det norske teateret vinteren 2020. Utgjør den andre halvdelen av Vik & Lie.

ELIN GRINAKER

bottom of page