top of page
Mangfoldsbevisst rekruttering

Om scenekunsten skal speile samfunnet, er det avgjørende med mangfold. I et homogent teaterfelt går vi glipp av ressurser i form av talenter og viktige perspektiver. Et større mangfold fører til et rikere kulturliv, der flere aktører og ståsteder får plass og kan trekke veksler på hverandre – til gode for både feltet og publikum. Privilegier og bias farger vårt syn på verden, og det kan være vanskelig å omsette ambisjoner om større mangfold i praksis. I denne åpne workshopen går Zubeida Haji Hassan og Joakim Aadland fra Balansekunst  konkret til verks og presenterer hvordan en mangfoldsbevisst rekrutteringsprosess kan utarte seg. Vi ser på tall og statistikk rundt mangfold i scenekunstfeltet, snakker om biaser, privilegier og hvordan dette kan påvirke hva vi ser og ikke ser. Seansen inkluderer diskusjonsoppgaver og øvelser for å sette i gang refleksjoner som forhåpentligvis kan bygges på etter endt workshop.

Foto: Mathias Skaset

Åpen workshop med  Balansekunst

Tors 29. aug, kl 12:15-13:45

Den Nationale Scene, Store Scene

bottom of page