top of page
Scenetekstens fremtid

Bergen Dramatikkfestival gir innblikk i mange ulike forgreininger i scenekunstlandskapet. Som siste fagpost på festivalen, prøver vi å se på summen av forestillingene, samtalene, inntrykkene og uttrykkene vi har tatt til oss i løpet av festivaldagene, for å si noe om hvor sceneteksten står, og hvor den synes å være på vei. Vi drøfter hvilke forhold som påvirker scenetekstens tilblivelse, utfoldelse og levedyktighet både kunstnerisk, praktisk og økonomisk, for slik å kunne diskutere scenetekstens fremtid. Hvor og hvordan kommer fremtidens scenetekster til å utfolde seg? Hvem er fremtidens dramatikere? Er det noen særskilte formspråk eller perspektiver vi kommer til å se mer eller mindre av? Hvilke utfordringer og muligheter står vi overfor? Panelet som kalles inn som spåkoner kommer med betraktninger fra sine ulike ståsteder i feltet, med håp om at vi sammen kan gi en bredt fundert melding om sceneteksten og scenekunstens fremtid. Med Solrun Toft Iversen (teatersjef Den Nationale Scene), Runa Skolseg (kritiker og dramatiker),  Maren Bjørseth (regissør og kunstnerisk leder Norsk Dramatikkfestival), Linda Gathu (dramatiker) og Idun Vik (kunstnerisk leder Cornerstone og Bergen Dramatikkfestival).

Scenesamtale (epilog!)

Søn 1. sept, kl 18:15-19:00

Cornerteateret, teltet

bottom of page