top of page
Speed-kurs med gjennomgang av ulike dramaturgiske modeller

I dette foredraget gir professor i teatervitenskap Keld Hyldig en introduksjon til ulike dramaturgiske modeller. Modellene fremstilles ikke som normative for hva dramaturgi er eller kan være, men som dramaturgiske verktøy, til så vel analyser av dramatikk og sceniske uttrykk som i praktisk teaterarbeid. Modellene bygger på historisk utviklede teater- og dramaturgiformer. Begynnende med den klassiske aristoteliske modellen med fokus på den gode og sammenhengende fortellingen. Videre med den episke eller dialektiske modellen, som særlig Brecht bidro til, hvor ulike narrativer og virkemidler settes i dialogisk samspill. I forlengelse av det postmoderne teaterets utvikling fra slutten av 1960-tallet ble en ny dramaturgisk modell formulert som simultan dramaturgi. Her åpnes det for fritt spill mellom virkemidler og deltakere, inklusiv publikum, i teaterbegivenheten. En videreutvikling kan formuleres som situasjonell dramaturgi, hvor selve teaterbegivenheten, og deltakelsen i den, gjøres til dramaturgisk arbeidsfelt. I dramaturgisk arbeid kan alle modellene tas i bruk, sammen eller, hver for seg, og på ulike måter.

Foredrag med Keld Hyldig

Fre 30. aug, kl 10:00

Cornerteateret, teltet

Samarbeid med Teatervitenskap, UiB

bottom of page