top of page
Musikalitet og komposisjon

I dette foredraget går Fredrik Brattberg inn på  likheten mellom å skrive dramatikk og komponere musikk. Brattberg har sin bakgrunn som komponist. Han skrev sitt første teaterstykke i håp om å skrive en libretto, som er teksten en opera baserer seg på. Underveis i skrivingen oppdaget han mange likheter mellom det å skrive musikk og det å skrive et skuespill. Den store likheten ligger i at noter først blir til musikk når det spilles, på samme vis som et teaterstykke først blir teater idet det kommer på scenen. En komponist så vel som en dramatiker skriver et råmateriale, et skjelett som andre igjen skal blåse liv i. Og da er det mange av de samme metodene som gjelder. Dette har hos Brattberg gitt grobunn for en egen måte å skrive teater på, hvilket han vil gjøre rede for i dette foredraget.

Foredrag med Fredrik Brattberg 

(og introduksjon til Mesterklasse)

Tors 29. aug, kl 11:00-11-45

Den Nationale Scene, Store Scene

Samarbeid med Proscen

bottom of page