top of page
01 - DEMIAN FOREDRAG.jpeg

Fre 28. aug 2020, kl 11:00
Cornerteateret, teltet
Varighet: 1.5 time
50 kr

FOREDRAG MED DEMIAN VITANZA

 

I teaterhistorien har dramatikerens rolle variert i både betydning og modalitet. I dette foredraget går Vitanza inn på noen av utfordringene man står overfor som dramatiker i dag, men også hvordan dramatikere har mulighet til å utfordre teateret. Han vil særlig gå inn på forholdet mellom det litterære og det muntlige i samtidsdramatikken, og se på hvordan elementer av prosa tvinger seg inn i, erstatter, eller veves sammen med, den dramatiske situasjonen på stadig nye måter. Dette skaper igjen utfordringer for andre ledd i teateret. Med utgangspunkt i scenetekster av blant annet Martin Crimp, Monica Isakstuen og Arne Lygre, ser Vitanza på hvordan dramatikere kan fremtvinge nye sceniske formspråk.

02 - OPPDRAG MANNGFOLD.jpeg

Fre 28. aug 2020, kl 15:30
Cornerteateret, teltet
Varighet: 1 time og 15 min
50 kr

FOREDRAG MED LILLIAN BIKSET

Q&A med RANIA BROUD

Hvem og hva går vi glipp av når hvite dramatikere dominerer norske scener? I dette foredraget forteller teaterkritiker, oversetter og skribent Lillian Bikset om dramatikere og scenetekster som kan gjøre kunnskapsbanken og teateropplevelsen mindre ensfarget. 

 

Foredraget er kommet til som følge av det økte fokuset på manglende mangfold i kulturlivet, og at Rania Broud i Facebook-gruppen Bevar Teatervitenskap etterlyste tips om melaninrike dramatikere. Posten utløste en lang tråd med tips fra det brede fagfeltet. Bikset samler opp dette og gir en analyse og en inngang til et mer mangfoldig teaterlandskap. Foredraget etterfølges av en Q&A ledet av Rania Broud. 

Hør opptak fra samtalen på podcast og les referanselisten HER.

03 - VINNERTEKST.jpeg

Fre 28. aug 2020, kl 18:00  
Cornerteateret, teltet
Varighet: Ca 1 time
30 kr

NELLY WINTERHALDER, ELLISIV LINDKVIST OG TALE NÆSS I SAMTALE MED ELIN GRINAKER

 

I forbindelse med etableringen av Bergen Dramatikkfestival hadde Cornerstone en åpen utlysning der skrivende ble oppfordret til å sende inn scenetekster. Vi fikk inn hele 68 bidrag som speiler et bredt spenn av ulike formspråk og tematikker. Festivaljuryen har valgt ut tre vinnertekster som presenteres på festivalen:  Storsenter av Nelly Winterhalder, Mørke – fienden i oss av Tale Næss (headwriter) / Kristin Eìriksdottìr / Gianluca Iumiento / Sigbjørn Skåden / Albert Ostermaier, og Oh, Kulturmannen av Ellisiv Lindkvist. I dette arrangementet møter vi Winterhalder, Næss og Lindkvist i en samtale om deres kunstnerskap. Samtalen ledes av Elin Grinaker, som har sittet i juryen sammen med Idun Vik og Miriam Prestøy Lie. Grinaker vil blant annet spørre dramatikerne om hva som dro i gang teksten, hvordan teksten er annerledes på papiret og i scenerommet, og hvilke konvensjoner, tradisjoner og inspirasjoner som er viktige i deres respektive kunstnerskap. 

04 - SORG & BOTANIKK.jpeg

Lør 29. aug 2020, kl 12:00
Cornerteateret, Teltet
Varighet: 45 min
30 kr

SAMTALE MED SARA LI STENSRUD OG DEMIAN VITANZA

Blomsterstykke av Sousa & Stensrud har urpremiere på Bergen Dramatikkfestival, og Tyngde av Demian Vitanza presenteres i en rykende fersk filmatisering. Verkene henvender seg på hver sin måte til botanikken for å uttrykke og gjennomgå et sorgarbeid, og henter inspirasjon fra den lange tradisjonen innenfor elegisk diktning der poeter helt tilbake til de gamle grekerne har skrevet og sunget som en respons på sorg og tap. I denne samtalen snakker Vitanza og Stensrud om hvordan de tar denne tradisjonen videre i sine tekster, og om bruk av  natur og plantelære i skildringen av sorg. Samtalen ledes av poeten Fredrik Hagen som lenge har drevet fanzinen Forsvinningspunkt, og som leder Lyrikksalong hos Litteraturhuset i Bergen.

05 _ HVEM BESTEMMER.jpeg.001.jpeg.001.jp

Lør 29. aug 2020, kl 16:00
Cornerteateret, teltet

Varighet: 45 min
30 kr

Samtale med Sven Åge Birkeland (BIT Teatergarasjen), Solrun Toft Iversen (Det Vestnorske), Stefan Larsson (DNS) og Jørgen Knudsen (Norsk Kulturråd), ledet av Idun Vik  (Bergen Dramatikkfestival)

Hvilke vurderinger ligger til grunn for de kunstneriske valgene bak det som presenteres på ulike scener? I denne samtalen har vi  invitert representanter fra de ledende scenene i Bergen til å dele sine perspektiver: Solrun Toft Iversen, teatersjef for Det Vestnorske Teateret, Sven Åge Birkeland, teatersjef for BIT Teatergarasjen, Stefan Larsson, teatersjef Den Nationale Scene, samt scenekunstkonsulent i Kulturrådet Jørgen Knudsen, som har avgjørende betydning for hvilke prosjekter som får utvikle seg i det frie feltet. Hvilken rolle spiller de ulike aktørene i det scenekunstneriske økosystemet, og hvilke estetiske preferanser ligger til grunn for arbeidet deres? Hva har man til felles, og hva er viktig at får lov til å være ulikt? Og hvordan påvirker dette omgangen med ny scenetekst?

 

06 - NORSK DRAMATIKKHISTORIE FOREDRAG.jp

Søn 30. aug 2020, kl 12:00
Cornerteateret, Søylesalen
Varighet: 45 min
50 kr

Foredrag med Siren Leirvåg


I dette foredraget tar teaterviter Siren Leirvåg oss gjennom den norske dramatikkhistorien fra 1968 til i dag. Med utgangspunkt i teorien om at dramatikken reflekterer den til enhver tid gjeldende teatertenkningen, gir hun eksempler på hvordan scenekunsthistorien påvirker hvordan teaterteksten utformes – både litterært og performativt.  Dette innebærer også tematiske utgangspunkt for utformingen: Politiske, eksistensielle, estetiske. Leirvåg bringer frem for et nytt publikum poenger fra artikkelen "Den performative teksten" fra Tendensar i moderne norsk dramatikk, Samlaget 2004 og boken Teater som betyr noe. Hendelse, tenkning og tilbud, Vidarforlaget 2019.

07_-LEDESTJERNER_OG_SPØKELSER_samtale.j

Søn 30. aug 2020,  kl 14:00
Cornerteateret, Søylesalen

Varighet: 1 time
30 kr

Samtale med Cecilie Løveid, Runa Borch Skolseg og Lillian Bikset,

ledet av Siren Leirvåg

 

I etterkant av visningen av Cecilie Løveids SEMMELWEIS.MATERIALE inviterer vi til en samtale om hvordan ulike generasjoner dramatikere jobber ut fra ulike verdenssyn og estetiske idealer. Samtalen går inn på hvorvidt det er mulig å peke på ulike estetiske paradigmer innenfor sceneteksten de siste 50 årene, hvilke uttrykk og stemmer som har fått spillerom, og hvilke som eventuelt har blitt forsømt. Innunder dette er det naturlig å komme inn på kjønn og forskjellige forståelser av hva dramatikk er og kan være. I panelet sitter dramatikerne Cecilie Løveid og Runa Borch Skolseg, samt kritiker Lillian Bikset. Samtalen vil bli ledet av teaterviter Siren Leirvåg. 

 

Samtalen er et samarbeid mellom Cornerstone og Levende Kritikk, som er initiert av Anna Watson og Ragnhild Freng Dale. Levende Kritikk setter fokus på nye former for kritikk i det frie scenekunstfeltet i Vest.

08 - STRATEGIER FOR FREMTIDEN.jpeg

Søn 30. aug 2020,  kl 17:00
Cornerteateret, Teltet

Varighet: 45 min
30 kr

Samtale med Camara Lundestad Joof, Tale Næss og  Miriam Prestøy Lie,

ledet av Huy Le Vo

Som siste fagpost på festivalen, retter vi blikket fremover og spør hvilke ønsker, behov og visjoner feltet har for fremtiden. Hvordan kan ulike perspektiver og uttrykk ivaretas og videreutvikles? Hvilke fortellinger og formspråk trenger vi mer eller mindre av, og hvem har ansvar for å tilrettelegge for at det kan skje? Til å tenke høyt rundt disse store spørsmålene har vi invitert Camara Lundestad Joof, dramatiker, forfatter og rådsmedlem i Kulturrådet, Tale Næss, dramatiker, forfatter og poet, og Miriam Prestøy Lie, dramatiker/regissør, programansvarlig for Teaterfestivalen i Fjaler og del av Vik&Lie.
 

Strategier for fremtiden
Dramatikerenns umuligetsrom
Oppdrag mangfold
Møt dramatikerne bak vinnertekstenne
Sorg & botanikk
Hvem bestemmer hva vi får se?
Kræsjkurs i norsk drramatikkhistorie
Ledestjerner og spøkelser
bottom of page