25.-28. august 2022

FAGPROGRAM

 
fagprogram mesterklasse.jpeg

Tors 25.- fre 26. aug 2022,

kl 10:00 - 14:00 
Cornerteateret, 3. etasje
1000/800 kr (festivalpass)

Kun 10 plasser!

Søk innen 1. august. 

Samarbeid med Tekstallianse

MESTERKLASSE MED CECILIE LØVEID

Cecilie Løveid er en av våre mest spilte samtidsdramatikere, og regnes som en av de betydeligste lyrikerne i norsk litteratur. Med et kunstnerskap som spenner over mer enn 50 år, har hun utviklet det som besrkives som en umiskjennnelig løveidsk signatur, og viser seg stadig virksom, utforskende, kompleks, leken og evig lysten på å gå i dialog med andre kunstnere og historiske skikkelser gjennom skrivingen. Løveid var lenge ansvarlig for dramatikkundervisningen på Skrivekunstakademiet, som nå er avviklet. Til glede for alle som fortviler over dette, og alle andre med interesse for å skrive dramatikk, tilbyr vi på Bergen Dramatikkfestival en to dagers Mesterklasse med Løveid. Kurset retter seg mot skrivende med en etablert praksis, men begrenser seg ikke til skrivende fra scenekunstfeltet. Mesterklassen er en eksklusiv anledning for 8-10 deltakere som går over to dager, til en subsidiert kursavgift.

Dette skriver Cecilie Løveid til deg som er interessert i å være med:
Scenetekstforfatteren i dag kan være avlet i et gatekryss hvor disiplinene i teatret vakler eller tripper: på lave hæler, i den kjente doktorens støvler,  eller hvorfor ikke som en ibis i noens postdramatiske drøm. Hvordan skal man ta fatt? Like fullt; «å melde seg på et skrivekurs» i scenetekst ville ikke jeg turt under slike omstendigheter. Men hvis jeg som skriver dette uansett har fått skrive for de forskjelligste teatermedier så lenge at jeg ikke vil si det, og fortsatt har lyst til å skrive for teaterscenen, for skuespilleren, spilleren, noe brukelig, så har jeg kanskje ett og annet å lære ut? Et triks. En tenkemåte. En start som er din. Noe bedret forståelse for her og nå, kort og godt: Du skriver, du har kanskje til og med startet en karriere i scenetekst... eller ikke riktig ennå. Du er velkommen til min mesterklasse!

Vennlig hilsen,
Cecilie Løveid

VIL DU VÆRE MED?

Send en mail med noen få linjer om deg selv og arbeidet ditt til info@cornerstones.no innen 1. august 2022. 

fagprogram temperaturmåling.jpeg

Tors 25. aug 2022, kl 17:30
Cornerteateret, teltet

GRATIS

.

TEMPERATURMÅLING MED FESTIVALJURYEN 

Som i første utgave, har Cornerstone Bergen Dramatikkfestival 2022 hatt en åpen utlysning der skrivende ble invitert til å sende inn tekster som kunne bli del av programmet. Da fristen gikk ut hadde vi fått inn over 60 tekster av 50 ulike dramatikere, med både veletablerte og nyutsprungne dramatikernavn i søkermassen. I denne samtalen letter festivaljuryen på sløret om hvordan de har arbeidet med de innkomne søknadene,  hvilke tendenser som evt har vist seg, hvilke formspråk som gjør seg gjeldende og hvilke som synes å være på vei ut. Kunstnerisk leder Idun Vik i samtale med resten av festivaljuryen; Cecilie Løveid, Elin Grinaker og Miriam Prestøy Lie. 

fagprogram møt dramatikerne.jpeg

Fre 26. aug 2022, kl 16:30  
Cornerteateret, teltet
100/50 kr (festivalpass)

.

MØT DRAMATIKERNE BAK VINNERTEKSTENE

I dette arrangementet møter vi dramatikerne bak tekstene som kom gjennom nåløyet til den åpne utlysningen som har vært ute ifm Bergen Dramatikkfestivalen 2022: Kristofer Grønskag, Sara Li Stensrud og Mari Hesjedal. Samtalen ledes av Elin Grinaker, som har sittet i juryen sammen med Idun Vik, Cecilie Løveid og Miriam Prestøy Lie. Grinaker vil blant annet spørre dramatikerne om hva som dro i gang teksten, hvordan teksten er annerledes på papiret og i scenerommet, og hvilke konvensjoner, tradisjoner og inspirasjoner som er viktige i deres respektive kunstnerskap. 

4 - SVENSKE TILSTANDER.jpeg

Fre 26. aug 2022, kl 18:30  
Cornerteateret, teltet
200/170 kr (festivalpass)

Billett inkluderer

iscenesatt lesning av GLÖMSKANS ARKIV 

.

SVENSKE TILSTANDER

I denne samtalen inviterer vi et knippe markante skikkelser fra nabolandet til å rapportere fra det svenske scenekunst- og tekstlandskapet. Poetene og dramatikerne Athena Farrokhzad og Felicia Mulinari er aktuelle med GLÖMSKANS ARKIV som presenteres som en iscenesatt lesning regissert av Saga Gärde på festivalen. Teksten er utviklet gjennom produksjonsplattformen Amfi som jobber for å utvikle og utfordre scenekunsten gjennom språket, og invitere progressive forfatterstemmer til å skrive for scenen. I samtalen diskuterer Farrokhzad, Mulinari og Gärde den nye svenske dramatikken, hvilke muligheter og utfordringer de står overfor, og hvilke forskjeller og likheter man ser med det norske feltet. De går også inn på bakgrunnen for prosjektet GLÖMSKANS ARKIV og hvordan det er tenkt litterært og scenisk. Samtalen ledes av Idun Vik, som er kunstnerisk leder for Bergen Dramatikkfestival og Cornerstone som har flere samarbeidsprosjekter med Amfi. 

fagprogram dramaturgen som fødselshjelper.jpeg

Lør 27. aug 2022, kl 10:00
Cornerteateret, Teltet

100/50 kr (festivalpass)

Inkl. kaffe og croissanter

Samarbeid med
DANS - en fest! 
v/ BIT Teatergarasjen
Carte Blanche og
Bergen Dansesenter

DRAMATURGEN SOM FØDSELSHJELPER

Dramaturgens rolle i scenekunstfeltet har blitt mer fremtredende i løpet av de siste årene. Mange dramatikere jobber tett med dramaturger når de utvikler nye tekster. I dette foredraget snakker Elin Grinaker om forskjellige lesnings-, tekstutviklings- og iscenesettelsesmetoder i arbeidet med ulike dramatikere og scenekunstnere når en scenetekst skal komme til verden. Hun går inn på arbeid som pågår på papiret og i prøverommet, og snakker om sanselig lesning, altså når vi lar logikken tre litt til side og lar kroppen være med i tekstforståelsen. I tillegg tar hun en sving innom hvordan dramaturgen jobber med balansering av maktrelasjoner for å skape en sunn og konstruktiv arbeidsprosess. Grinaker har bred og sammensatt erfaring som dramaturg både i det frie feltet og på institusjonsteatre. Hun er utdannet ved Institut for Dramaturgi på Aarhus Universitet, og er ansatt som programdramaturg på Black Box teater og dramaturg på Østfold Internasjonale Teater. Grinaker har jobbet tett med Idun Vik i utviklingen av Cornerstone, og satt i festivaljuryen for både første og andre utgave av festivalen.

6 - Språk som intervensjon.001.jpeg

Lør 27. aug 2022, kl 12:00
Cornerteateret, Teltet

150/100 kr (festivalpass)

Inkl. filmvisningen

FÖRLUSTENS RUMTID

Samarbeid med Tekstallianse

SAMTALE MED BALSAM KARAM & FELICIA MULINARI

Balsam Karam er en svensk-kurdisk forfatter og dramatiker aktuell med FÖRLUSTENS RUMTID som presenteres på festivalen i en filmatisert versjon. Karam skriver frem komplekse erfaringer knyttet til tap, rasisme og traumer som sprenger opp nye rom og forståelser i en virkelighet der det hvite blikket regjerer. I dette arrangementet møter vi Karam i samtale med poet og aktivist Felicia Mulinari som er aktuell med GLÖMSKANS ARKIV på festivalen – et lyrisk manifest om motstand og sorg knyttet til rasistisk vold. Med blikk på både FÖRLUSTENS RUMTID, GLÖMSKANS ARKIV og andre verker diskuterer Karam og Mulinari i denne samtalen språk som intervensjon – hvordan dramatikk og litteratur kan gripe inn i virkeligheten og forflytte hvilke ståsteder og erfaringer som ligger til grunn for hvordan rom og tid oppleves.

I forkant av samtalen, kl 11:30, vises filmatiseringen FÖRLUSTENS RUMTID i Søylesalen (inkl. i billetten). 

7 - NORDISKE SAMTALER.jpeg

Lør 27. aug 2022, kl 15:15
Cornerteateret, Teltet

Gratis

GRATIS

Samarbeid med
Amfi

NORDISKE SAMTALER

 

Svenske Amfi og bergensbaserte Cornerstone har i hvert sitt land markert seg som innovative arenaer for ny dramatikk som tilrettelegger for produksjon av og diskusjon rundt ny scenetekst. Sammen har de initiert prosjektet NORDISKE SAMTALER som er et langsiktig samarbeid med dramatikerne Dimen Abdulla (SE), Maja Lee Langvad (DK) og Sumaya Jirde Ali (NO). Gjennom prosjektet skal dramatikerne utvikle nye tekster og underveis fungere som hverandre lesere og dramaturgiat sammen med Amfi og Cornerstone. Ambisjonen er å tilrettelegge for en pågående diskusjon om dramatikk på tvers av landegrenser, der de medvirkende inviteres til å trekke veksler på hverandres erfaringer. Dramatikernes individuelle kunstnerskap står i fokus, samtidig som man legger opp til en kollektiv samtale rundt hvordan arbeidet plasserer seg i en nordisk kontekst. Dette arrangementet gir en presentasjon av prosjektet og de medvirkende dramatikerne. 

8 - sumaya.jpg

Lør 27. aug 2022, kl 17:45
Den Nationale Scene

Gratis

Samarbeid med
Den Nationale Scene

MØT SUMAYA JIRDE ALI 

 

Sumaya Jirde Ali er en norsk-somalisk samfunnsdebattant, forfatter, poet og redaktør, som debuterer som dramatiker på Bergen Dramatikkfestival med HAVET TAR DET DET IKKE GIR, produsert av Den Nationale Scene i samarbeid med Cornerstone. I en alder av 24 år har hun rukket å utgi fire bøker, motta en rekke priser og markere seg som en betydningsfull stemme i den norske offentligheten. I denne samtalen forteller Jirde Ali om sin vei inn i scenekunsten og grensegangen mellom og kombinasjonen av poesi og dramatikk. Hun går også inn på sammenhengen mellom kunstnerisk og aktivistisk arbeid, og hvordan behovet for å utvide rommet for hvilke fortellinger som får rom og plass i samtiden fungerer som en motor i hennes virke. 

fagprogram kleptomani.jpeg

Søn 28. aug 2022, kl 12:00
Cornerteateret, Teltet

100/50 kr (festivalpass)

Samarbeid med Tekstallianse og
Dramatikkens hus

KLEPTOMANI & KOLLISJON

Runa Borch Skolseg er dramatiker og forfatter, aktuell med THE DISORDER OF DESIRE som presenteres som en arbeidsvisning på festivalen. I flere av arbeidene sine har hun uttalt at hun aktivt stjeler og låner materiale fra andre tekster, teori, motehus, filmer og forestillinger som hun lar lekke inn i sin egen skriving. Hun har gjerne en maksimalistisk tilnærming, der ulike formspråk får bryte mot hverandre i en og samme tekst. Materialet strekker seg mot utflytende overflod og maksimalisme fremfor stringens, samtidig som det har en klar formmessig signatur. I dette foredraget deler Skolseg metoder, strategier og inspirasjoner fra skrivepraksisen. 

fagprogram så helstøpt.jpeg

Søn 28. aug 2022, kl 15:00
Cornerteateret, teltet
100/50 kr (festivalpass)

Samarbeid med Tekstallianse

DYBDEINTERVJU MED ARNE LYGRE

Teksten og regissøren plasseres ofte i et spenningsforhold når det kommer til hvem som skal forme uttrykket til en forestilling. Mens noen dramatikere gladelig gir regissøren full frihet til å gjøre hva hen vil, vil andre i større grad legge føringer for hvordan teksten iscenesettes. Arne Lygre har uttalt at han jobber med ideal om at teksten skal være så formmessig helstøpt at det vesentlige ikke kan mistolkes. Samtidig har han en filosofi om at teksten er åpen; hans kunstverk er tekst, mens teaterets kunstverk er forestillingen. 

Lygre er en av våre mest bejublede samtidsdramatikere, både nasjonalt og internasjonalt, og har med et renskåret og konsentrert uttrykk utviklet en distinkt signatur. I dette arrangementet dybdeintervjues Lygre av kritiker og dramaturg Mariken Lauvstad om veien til sitt eget formspråk, og strategier som kan anvendes for å meisle ut et kunstnerisk konsentrat i en prosess. 

I forkant av intervjuet presenteres en iscenesatt lesning av Arne Lygres en-akter

DU FINNES fra MINNETRILOGIEN, som kan leses mer om her.

 

11 - ALLMØTE.jpeg

Søn 28. aug 2022, kl 18:30
Cornerteateret, Teltet
80/50 kr (festivalpass)

.

INNKALLING TIL ALLMØTE!

Samtale med Line Rosvoll (leder Dramatikkens hus), Saga Gärde (kunstnerisk leder Amfi), Idun Vik (leder Bergen Dramatikkfestival), Ibrahim Facliz (dramatiker/scenekunstner) og Kristofer Grønskag (dramatiker)
 

Som siste fagpost på festivalen, retter vi blikket fremover og prøver peke ut en retning for hvor sceneteksten synes å være på vei. - Tekst er ikke teater, sa teatersjef Sven Åge Birkeland på scenen på Bergen Dramatikkfestival i 2020. - Sceneteksten er teatrets bankende hjerte, sa Camara Lundestad Joof, da hun ble annonsert som ny husdramatiker på Nationaltheatret. Vi ser på utsagn som dette opp mot samtalene og hendelsene som har funnet sted i løpet av årets festival. Panelet som bes om å se inn i scenetekstens krystallkule kommer fra ulike deler av feltet, og har nærkontakt med forskjellige strømninger som kan si noe om sceneteksten og scenekunstens fremtid.